Školení UML v příkladech je dvoudenní procvičování UML pomocí nejlepšího modelovacího nástroje na světě, tedy pomocí tužky a papíru. Během školení budou účastníci nejprve sami vypracovávat zvolené zadání a poté si na základě společné diskuze pod vedením zkušeného lektora ukážou, jak daný příklad vyřešit s ohledem na srozumitelnost, přesnost a správnost.

Jeden příklad lze vždy vypracovat mnoha způsoby. Přidaná hodnota školení bude v ukázání si toho, jak v UML uvažovat a proč některé postupy sice dají nějaký výsledek, ale jiné vedou k lepšímu pochopení diagramů.

Školení UML v příkladech bylo vypsáno na základě zpětných vazeb ze školení UML pro analytiky a přípravné zkoušky z UML OCUP 2 (především úrovně Foundation).

Je nutné zdůraznit, že nejde o výklad UML (od toho je právě zmíněné UML pro analytiky), ale o jeho řádné procvičování. Pokud jste uvedené školení absolvovali, toto je to správné pro vás. Stejně tak, pokud jste přesvědčeni o tom, že UML umíte, ale jeho použití už dělá problémy.

Příklady budou zaměřeny na tyto diagramy:

 • Případy užití
 • Diagramy tříd
 • Objektové diagramy
 • Stavové diagramy
 • Diagramy aktivit
 • Komponentové diagramy
 • Sekvenční diagramy

Většina příkladů se pak zpracuje vícero typy diagramů, neboť základem modelování je nahlížení na realitu pokaždé jiným pohledem a tyto pohledy vzájemně propojovat.

Sada příkladu pro toto školení je nová, nepůjde tedy o tytéž příklady, které řeší účastníci v některém z jiných školení.

Předpoklady pro účastníky

 • Znalost UML (viz školení UML pro analytiky) nebo stejnojmenná kniha
 • Ochota aktivní účasti při diskuzích

Doba trvání školení

 • 2 dny

Lektor

Vypsané termíny

 • 12.-13. dubna 2023, Místo: Praha, 16 990 Kč, Objednat
 • 19.-20. června 2023, Místo: Praha, 16 990 Kč, Objednat

Doporučená předchozí školení

Doporučená následná školení