Certifikační zkouška OCUP 2 Foundation je výchozí úroveň pro testování znalostí UML. Jedná se o aktualizovanou zkoušku OCUP Fundamental. Školení, které má účastníky připravit k jejímu absolvování, probírá všechny požadované oblasti (požadavky jsou podrobněji rozepsány na stránkách OMG):

 • Proč modelujeme
 • Diagram tříd
 • Objektový diagram
 • Diagram balíků
 • Případy užití
 • Diagram aktivit
 • Sekvenční diagramy
 • Stavové automaty

Studijní materiály

 • Kniha UML a OCUP 2 aneb Jak si certifikovat znalosti UML 2, úroveň Foundation

Předpoklady pro účastníky

 • Praktická znalost UML

Doba trvání školení

 • 2 dny

Lektor

Vlastní certifikační zkouška

Školení lze objednat bez certifikační zkoušky (tedy jen přípravu), nebo včetně zajištění zkoušky – jednoho termínu. Zajištěním zkoušky je myšlen výběr certifikovaného střediska v ČR dle preferencí objednavatele, domluva na datumu a času a posléze zajištění tohoto termínu. Objednavatel se musí chovat dle pravidel, které certifikační středisko vyžaduje.

Vypsané termíny

 • 29.-30. května 2023
  • Místo: Praha
  • Cena bez certifikační zkoušky: 17 990 Kč – Objednat
  • Cena se zajištěním certifikační zkoušky: 27 820 Kč – Objednat
 • 6.-7. listopadu 2023
  • Místo: Praha
  • Cena bez certifikační zkoušky: 17 990 Kč – Objednat
  • Cena se zajištěním certifikační zkoušky: 27 820 Kč – Objednat
 • Pro toto školení existuje i distanční varianta, kdy můžete studovat podle vlastních časových možností, a online podoba, při které nemusíte vytáhnout paty z domu.

Doporučená předchozí školení

Doporučená následná školení