Společnost Capricorn Pro se specializuje na školení, konzultace a nástroje, které mají něco společného s návrhem, analýzou a programováním především pomocí UML. Vždy máte jistotu, že poskytované služby jsou prováděny zavedenými a zkušenými odborníky v dané oblasti s odpovídajícím vzděláním a praxí.

Školení
Naší hlavní doménou jsou školení vztažená přádevším k UML a k nástroji Sparx Enterprise Architect. Ale pohybujeme se i v dalších oblastech:
Produkty a služby
Pro naše zákazníky vyvíjíme jednak software na zakázku a jednak „krabicová řešení“, která v mnohém pomáhají při analýzách a návrhu software:
Ostatní
Dokážeme poradit při zavádění nové metodiky, konzultujeme technické dokumentace, účastníme se architektury řešení, integrační architektury, dodáváme software na zakázku.