Společnost Capricorn Pro se specializuje na školení, konzultace a nástroje, které mají něco společného s návrhem, (business i IT) analýzou a programováním především pomocí modelovacích jazyků UML, BPMN a ArchiMate a nástrojem Sparx Systems Enterprise Architect. Vždy máte jistotu, že poskytované služby jsou prováděny zavedenými a zkušenými odborníky v dané oblasti s odpovídajícím vzděláním a praxí.

Školení


Naší hlavní doménou jsou školení vztažená především k UML a k nástroji Sparx Systems Enterprise Architect. Ale pohybujeme se i v dalších oblastech:

Produkty


Pro naše zákazníky vyvíjíme jednak software na zakázku a jednak „krabicová řešení“, která v mnohém pomáhají při analýzách a návrhu software:
Dále pro vás zajišťujeme prodej licencí těchto nástrojů:

Služby


Dokážeme poradit při zavádění nové metodiky, konzultujeme technické dokumentace, účastníme se architektury řešení, integrační architektury, dodáváme software na zakázku.

Pro uživatele Sparx Systems Enterprise Architectu poskytujeme aplikační podporu.

Někteří naši zákazníci