Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny osobní údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem naplňování obchodních vztahů mezi správcem (či jím pověřenou fyzickou či právnickou osobou) a subjektem údajů, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby jeho osobní údaje byly nadále využívány nebo do uplynutí 10 (deseti) let ode dne udělení souhlasu.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické či právnické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a to i po skončení pracovního či smluvního poměru se správcem.