Certifikační zkouška OCUP 2 Intermediate je druhou úrovní pro testování znalostí UML a  navazuje na OCUP 2 Foundation. Školení, které má účastníky připravit k jejímu absolvování, probírá všechny požadované oblasti (požadavky jsou podrobněji rozepsány na stránkách OMG):

 • Kompozitní struktury
 • Pokročilé techniky klasifikátorů
 • Principy modelování chování
 • Rozšířené diagramy aktivit
 • Rozšířené diagramy interakcí
 • Komunikační diagram
 • Protokolární stavové diagramy

Studijní materiály

 • Kniha UML a OCUP 2 aneb Jak si certifikovat znalosti UML 2, úroveň Intermediate

Předpoklady pro účastníky

Doba trvání školení

 • 2 dny

Lektor

Vlastní certifikační zkouška

Školení lze objednat bez certifikační zkoušky (tedy jen přípravu), nebo včetně zajištění zkoušky – jednoho termínu. Zajištěním zkoušky je myšlen výběr certifikovaného střediska v ČR dle preferencí objednavatele, domluva na datumu a času a posléze zajištění tohoto termínu. Objednavatel se musí chovat dle pravidel, které certifikační středisko vyžaduje.

Vypsané termíny

 • 16.-17. ledna 2023
  • Místo: Praha
  • Cena bez certifikační zkoušky: 19 990 Kč – Objednat
  • Cena se zajištěním certifikační zkoušky: 29 320 Kč – Objednat
 • 21.-22. června 2023
  • Místo: Praha
  • Cena bez certifikační zkoušky: 19 990 Kč – Objednat
  • Cena se zajištěním certifikační zkoušky: 29 320 Kč – Objednat

Doporučená předchozí školení

Navazující školení