Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi společností Capricorn Pro s.r.o. se sídlem Prvomájová 1353/4, 153 00 Praha 5 – Radotín, identifikační číslo 06748619 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 287981 a další fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zájemce o školení“, „účastník“ nebo „objednavatel“), která projeví zájem o účast na školeních pořádaných společností Capricorn Pro s.r.o.

 1. Objednávky (přihlášky) na kurzy pořádané společností Capricorn Pro s.r.o. jsou považovány za závazné.
 2. Objednávky lze zaslat e-mailem na adresu skoleni@capricornpro.com, poštou na adresu sídla společnosti nebo přes objednání na stránkách www.capricornpro.com.
 3. Kurz je pořádán v případě, že je naplněna jeho minimální kapacita.
 4. V případě, že je poptávka vyšší než kapacita kurzu, bude zájemce o školení kontaktován s návrhem alternativního konání.
 5. Zařazení zájemce o školení do kurzu je prováděno podle pořadí přijatých objednávek.
 6. Ve chvíli naplnění minimální kapacity:
  1. Zájemci o školení je zaslána proforma faktura.
  2. Nahlášení účastníci zájemcem o školení včas obdrží pozvánku, ve které budou všechny potřebné informace pro jejich účast (čas, datum, místo, nutné pomůcky, případná příprava a další).
 7. Účast na kurzu je podmíněna včasnou úhradou (tj. do data splatnosti uvedeného na proforma faktuře) proforma faktury na bankovní účet uvedený na proforma faktuře.
 8. V ceně kurzu jsou zahrnuty studijní materiály, jsou-li u popisu kurzu uvedeny, a drobné občerstvení po celý den (nápoje, svačina).
 9. Společnost Capricorn Pro s.r.o. si vyhrazuje právo změnit datum konání kurzu z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci, náhle onemocnění lektora, prasklé vodovodní potrubí, výpadek elektrického proudu apod.). V takovém případě budou účastníci bezodkladně kontaktováni a bude navržen náhradní termín.
 10. Je výslovně zakázáno pořizovat si audiovizuální nahrávání kurzů.
 11. V případě, že účastník během kurzu zjistí zásadní nedostatek v jeho pořádání (neodpovídající vybavení učebny, neprofesionální přístup školitele apod.), je nutné, aby se ihned telefonicky či e-mailem spojil se společností Capricorn Pro s.r.o. za účelem zajištění nápravy.
 12. Storno podmínky:
  1. Bezplatné zrušení účasti nebo přesun na jiný termín lze provést nejpozději 21 kalendářních dní před začátkem kurzu.
  2. Při stornu 21 až 14 kalendářních dnů před termínem kurzu je storno poplatek 50 %, při pozdějším stornu 100 %.
  3. Nezaplacení proforma faktury není považováno za řádné zrušení kurzu.
  4. Storno poplatek je třeba uhradit do 30 kalendářních dnů od plánovaného termínu konání školení, jehož objednávka byla zrušena.
  5. Zájemce o školení za sebe může vyslat náhradníka.

Tyto podmínky jsou platné od 6. února 2018