Enterprise Architect je nástroj podporující celý životní cyklus tvorby software od sběru požadavků, přes analýzu a návrh až ke generování zdrojových kódů. Stejně tak jej lze použít pro zaznamenávání podnikové architektury, modelování obchodních procesů a dalšího. Enterprise Architect je v současné době používání nejen v mnoha velkých mezinárodních korporacích, ale i v malých a středních firmách.

Cíle školení

 • Podrobnější seznámení s nástrojem a jeho schopnostmi,
 • Ukázat na uceleném příkladu základní a pokročilé schopnosti Enterprise Architectu – představování a příklady budou simulovány na projektu od jeho začátku, tedy sběru požadavků a jejich vyhodnocení, až do možnosti generování zdrojových kódů.

Okruhy

 1. Seznámení
  1. Verze EA a licencování
  2. Různé typy databází (přehled)
  3. Vytváření balíků
  4. Různé typy diagramů
  5. Praktická cvičení
 2. Základy
  1. Model v. diagram
  2. Modelování v. kreslení
  3. Vyhledávání (základy, modifikace, vlastní filtry)
  4. Vztahy mezi elementy (vytváření, vkládání)
  5. Rozložení plochy
  6. Několik způsobů editace dat (properties dialog, panely…)
  7. Panely (Project Browser, Tracebility, Toolbox)
  8. Zobrazení seznamu komponent, jejich úprava
  9. Dohledávání komponent v grafu/project browseru/diagramu
  10. Tipy a triky pro rychlejší a pohodlnější práci
  11. Praktické cvičení
 3. Pokročilé techniky
  1. Matice, Využití výsledků hledání
  2. Import a export
  3. Údržba EAP souboru
  4. Reporty (Základy, Tvorba šablon)
  5. Grafy, tabulky, matice v reportech
  6. Porovnávání verzí modelu
  7. Používání databázových serverů pro modely
  8. Vnitřní struktura EA – jak pracuje s elementy
  9. Reverzní techniky
  10. Tvorba zdrojových kódů
  11. Projekt (Připomínky, issues a další – globální i pro jednotlivé prvky modelu, lidé v projektu)
  12. Slovník pojmů a jejich význam v poznámkách elementů
  13. Nastavení zobrazení elementů dle stereotypu
  14. Vlastní vykreslování elementů (shaping)
  15. Simulace chování (chovacích diagramů)
  16. Audit
  17. Praktické cvičení

Požadavky na znalosti účastníka

 • Zkušenost ze středně velkého či většího projektu, případně zkušenost s architekturou (architektura software, řešení či podniková),
 • Minimální znalost nástroje,
 • Vlastní počítač na školení s nainstalovaným Sparx EA (může být i 30denní trial verze) pro cvičení.

Typičtí účastníci

 • Business analytici
 • Architekti podniků, řešení, aplikací, IT
 • IT analytici
 • Procesní analytici

Doba trvání školení

 • 2 dny

Lektor

Vypsané termíny

 • 18.-19. dubna 2023, Místo: Praha, 16 990 Kč, Objednat
 • 26.-27. června 2023, Místo: Praha, 16 990 Kč, Objednat

Doporučená předchozí školení

Navazující školení