U každého školení je řečeno, v jakém denním čase je školení vedeno (dopoledne, odpoledne, po celý den). Pokud není s účastníky domluveno jinak, jedná se o tyto časy:

 • Dopoledne: 9:00-12:30
 • Odpoledne: 12:30-16:00
 • Po celý den: 9:00-16:30

Po každé cca 1 hodině výkladu následuje 15minutová přestávka. V případě celodenního školení je v poledne přestávka 45minutová.

Pro spojení účastníků je v současné době využíván nástroj Webex (viz návod, jak se připojit na online školení).

Pokud účastníci vypracovávají příklady, je třeba, aby měli možnost výsledek nasdílet:

 • Při školení Sparx EA je nabídnuta možnost online repository přes Sparx Cloud Server.
 • Webex umožňuje lektorovi napojit se na počítač účastníka (v rámci bezpečnosti musí každé takové připojení schválit účastník přímo v aplikaci).
 • Vyfotit např. diagram nakreslený na papíře a poslal jej e-mailem.

Pravidla pro kvalitní průběh školení:

 • Účastníci, pokud zrovna nemluví k ostatní, mají vypnutý mikrofon.
 • Je vhodné připojit se cca 10 minut předem, aby se mohly vyřešit případné technické problémy.
 • Kamera není povinná, zvláště má-li účastník slabší internetové spojení. Pokud však má možnost ji mít zapnutou, bude celé školení pro všechny zúčastněné mít lidštější podobu.
 • Účastníkům není dovoleno školení nahrávat.
 • Veškeré elektronické materiály, které v rámci školení účastníci obdrží, jsou pro výhradní potřebu těchto účastníků.