BPMN (Business Process Model and Notation) je grafický modelovací jazyk určený pro modelování (nejen podnikových) procesů. Je spravován organizací OMG, tedy patří do stejné rodiny jazyků, jako je např. UML.

Školení zaměřené na BPMN je určené pro naprosté začátečníky či pro takové uživatele jazyka, kteří sice již něco namodelovali, ale stále si nejsou jistí, zda používají BPMN správně.

Během dvou dnů vás provedeme následujícími okruhy:

 • Základní pohled na modelování jako takové.
 • Seznámení s BPMN.
 • BPMN v kontextu ostatních modelovacích jazyků (UML, DMN, CMMN a ArchiMate).
 • Přehled typů BPMN diagramů
 • Základní elementy BPMN
 • Podrobný výklad sémantiky, syntaxe a notace základních a mírně pokročilých prvků.
 • Vzory a anti-vzory aneb co je správně a co naopak není.
 • Praxe (co se používá, co naopak nikoliv).
 • Nástroje pro BPMN modelování (Sparx EA a Camunda Modeler).
 • Stačí jen modelovat, nebo mohu dokázat více?

V rámci školení budou účastníci vypracovávat úlohy, aby si procvičili probíranou látku. Cvičení lze vypracovávat pomocí tužky a papíru, či použitím nástrojů Sparx EA nebo Camunda na základě předchozí domluvy s lektorem.

Typický účastník

 • Vlastníci a účastníci procesů
 • Konzultanti
 • Business analytici
 • Každý, kdo chce umět používat BPMN 2

Studijní materiál

 • Tištěné/elektronické podkladové materiály lektora

Doba trvání školení

 • 2 dny

Předpoklady

 • Alespoň základní chápání slova proces
 • Doporučujeme základní znalosti modelování

Lektor

Vypsané termíny

 • 19.-20. prosince 2022, Místo: online, 16 990 Kč, Objednat
 • 15.-16. května 2023, Místo: Praha, 16 990 Kč, Objednat