Kurz je určen zájemcům o získání certifikátu OMG Certified Expert in BPM™ Fundamental 2, jeho náplň tedy odpovídá jednotlivým předpokladům pro zkoušku:

  • Obchodní záměry a cíle
  • Koncept obchodních procesů
  • Koncept řízení procesů
  • Business motivační model
  • Modelování procesů
  • Kvalita procesů, metriky, rámce a správa procesů

Typický účastník

Je určen business konzultantům poskytujícím své služby v oblasti procesního řízení a automatizace procesů, řídícím pracovníkům organizací, které jsou procesně řízené nebo zvažují přechod na procesně řízenou organizaci. Dále procesním manažerům odpovědným za řízení a zlepšování procesů, architektům odpovědným za tvorbu a řízení byznys architektury organizace, projektovým manažerům, kteří řídí projekty optimalizace a automatizace procesů, business a IT analytikům i všem těm, kteří se střetávají se změnami v organizacích a chtějí se seznámit se způsobem, jak tyto změny smysluplně a efektivně zvládat.

Předpoklady pro účastníky

  • zájem o danou problematiku

Doba trvání školení

  • 4 dny

Lektor

  • Ivana Šabatová

Certifikační zkouška

V ceně školení není certifikační zkouška, ale po domluvě ji lze zprostředkovat. Certifikační zkouška je v anglickém jazyce. Zajištěním zkoušky je myšlen výběr certifikovaného střediska v ČR dle preferencí objednavatele, domluva na datumu a času a posléze zajištění tohoto termínu. Objednavatel se musí chovat dle pravidel, které certifikační středisko vyžaduje.

Vypsané termíny

  • na dotaz, Místo: Praha/online, 25 990 Kč, Objednat (certifikační zkouška není v ceně školení zahrnuta)