Pod pojmem business analýza si často lidé představují sběr požadavků a nejsou daleko od pravdy. Sběr požadavků je jednou z nejdůležitějších disciplín, které business analýza zahrnuje. Dodat kvalitní požadavky je náročný úkol. Ale není jediný.

Business analýzu můžeme chápat především jako sadu vzájemně souvisejících technik, které pomáhají:

 • správně definovat změnu vyjádřenou pomocí potřeb a požadavků zainteresovaných stran,
 • spravovat definované požadavky,
 • připravit počáteční návrh řešení a
 • odborně dohlížet na to, že se realizace změn neodklání od původního záměru.

Business analytik nepracuje pouze v rámci projektů, které mají změnu definovat a dodat, ale podílí se významnou měrou i na aktivitách, které projektům předcházejí. Jmenujme např. tvorbu roadmapy či taktické a strategické aktivity. Business analytik také může být aktivně zapojen do hledání chyb a nedostatků v procesech a aplikacích.

Jak takového business analytika poznat? Občas to má napsané na vizitce, ale je třeba si uvědomit, že jde o roli. Business analytik tedy může být kdokoliv jiný, kdo má na vizitce slova jako enterprise architect, procesní specialista, business architect, product owner, datový analytik, solution architect a mnohé další.

Školení Business analýza pro každého vás v úvodu seznámí se šesti základními činnostmi, které business analytik dělá nebo na kterých se podílí. Seznámíte se také s pojmy, jako jsou BABOK (ostatně školení je tímto inspirováno), IREB nebo IIBA. Ukážeme si, jak business analýzu plánovat, s kým se potkávat, jak řídit životní cyklus požadavku a samozřejmě jakými technikami požadavek ze zadavatele získat. Neopomeneme se ani podívat na základy prvotního návrhu řešení požadavků. Stejně tak si ukážeme, jak sbírat požadavky v případě vodopádového způsobu dodávky a jak agilně (SCRUM).

Nedílnou součástí školení jsou i příklady, které budou účastníci vypracovávat a posléze nad nimi s lektorem diskutovat. Každopádně na vlastní procvičování získaných poznatků doporučujeme školení Praktická business analýza.

Osnova školení

 • Co to je business analýza: seznámení s pojmy, významy analýzy a analytika
 • Kdo všechno může a reálně opravdu dělá business analýzu
 • 6 klíčových konceptů business analýzy
  • Plánování analýzy a sledování prací: každá rozumná činnost musí mít definovaný začátek, postup a závěr. A dobré je se i dívat, zda vše probíhá dle plánu.
  • Vyjednávání požadavků: způsoby práce, které rychle a efektivně povedou k získání požadavků, a to i v případě střetů zájmů stakeholderů.
  • Strategie business analýzy: jak se podílet na strategických, ale i taktickým a operačních aktivitách společnosti (podniku, korporace)
  • Dokumentování požadavků: nástroje, ve kterých je požadavky spravovat, např. JIRA, Enteprise Architect, Excel, Word a další.
  • Životní cyklus požadavku: od vzniky myšlenky na změnu po její dodání
  • Počáteční návrh řešení aneb business analýza jako vstup pro design a architekturu řešení.
 • Kompetence business analytika: co analytik může a co je naopak už mimo jeho pravomoci.
 • Validace požadavků: požadavek může být naprosto přesně definovaný, ale to není záruka, že je správný.
 • Techniky používané business analytiky: představení technik, které se používají při vyjednávání požadavků či při získávání informací.

Předpoklady pro účastníky

 • Aktivní zájem
 • Být schopný komunikovat

Doba trvání školení

 • 2 dny

Lektor

Vypsané termíny

 • 7.-8. února 2023, Místo: Praha, Cena: 17 990 Kč, Objednat
 • Q2 / 2023, Místo: Praha, Cena: 17 990 Kč, Objednat

Návazná školení