Dodávku změn můžeme chápat jako posloupnost aktivit, která vede od zadavatele přes programátora směrem ke koncovému uživateli. Jedna z těchto aktivit je architektura informačního systému (případně enterprise systému, ale i mobilní aplikace), která navazuje na architekturu řešení. Je tedy mnohem blíže k programátorovi, je podrobnější než architektura řešení a zabývá se daným softwarovým systémem mnohem intenzivněji.

Účastníci školení budou mít přehled o problematice a měli by se umět rozhodovat, který přístup je v danou situaci přínosnější a jaká rizika to může přinést. Taktéž budou mít k dispozici přehled vzorů, jejichž uplatněním ušetří čas při dodávce změn.

Obsah školení

 • Seznámení s problematikou a zařazení do kontextu
  • hranice architektur
  • zodpovědnosti
  • přístup k problematice v agilním i tradičním prostředí
 • Dílčí architektury (procesní, datová, hardwarová a další)
 • Typy architektur (historické i ty současné):
  • klient/server, třívrstvá, SOA, mikroslužby
  • vzory typu MVC, MVVM
  • antivzory
 • Modelování architektury
  • konceptuální model (třídy, případy užití, stavové diagramy)
  • architektonické vzory včetně enterprise aplikací
  • Přístupy pomocí ArchiMate, UML a C4
  • Modelování vs. prezentace
 • Měkké dovednosti (softskill – co by měl softwarový architekt ovládat)
 • Jak rozhodovat o tom, která architektura je vhodná
 • Analýza rizik architektury
 • Příklady, ukázky

Požadavky na znalosti účastníka

 • Zkušenosti z IT oblasti (programátoři, analytici a dizajneři/architekti)
 • Schopnost analyzovat a abstrahovat
 • Základní znalosti UML
 • Vlastní počítač na školení s nainstalovaným Sparx EA (může být i 30denní trial verze) pro cvičení.
 • Zkušenosti s nástrojem Sparx EA (alternativa může být vypracovávání příkladů na papír).

Doba trvání školení

 • 2 dny

Lektor

Vypsané termíny

 • 12.-13. prosince 2022, Místo: Praha/online, 19 990 Kč, Objednat
 • 24.-25. května 2023, Místo: Praha, 19 990 Kč, Objednat

Doporučená předchozí školení

Navazující školení