Business analytik je profese, která je kromě na znalostech hodně postavená na zkušenostech a na schopnostech konkrétního člověka. Ostatně ani BABOK se nestydí přiznat, že business analytik může být považován za děvečku pro všechno, jen to říká vznešenějšími slovy: In some cases the business analyst may also be responsible for performing activities that fall under another stakeholder role. (doslovná citace BABOK v3, kapitola 2.4.1)

Toto školení je určeno pro ty, kteří si chtějí uvědomit, jak typické činnosti dělat za pomocí příkladů a cvičení. Žádná velká teorie, žádné velké seznamování se s rolí business analytika (ostatně od toho tu je jiné školení), ale plné dva dny interakce s ostatními účastníky a lektorem.

Cílem bude ukázat si, jak fungují různé techniky na odlišných situacích, jak vyjednávat požadavky, jak je poskládat, aby dávaly smysl, a hlavně jak se u toho nezbláznit. Účastníci budou řešit různé situace, a poté diskutovat nad průběhem i výsledkem. Lektor bude jednak řídit diskuse, ale také hodnotit jednotlivé kroky a ukazovat, co je možné změnit pro dosažení lepšího výsledku či rychlejšího průběhu.

Z povahy školení není možné školení provádět online formou.

Předpoklady pro účastníky

  • Mít alespoň základní praktickou zkušenost s rolí business analytiky

Doba trvání

  • Dva dny

Lektor

Vypsané termíny

  • 9.-10. května 2023, Místo: Praha, Cena: 17 990 Kč, Objednat
  • Q3 / 2023, Místo: Praha, Cena: 17 990 Kč, Objednat

Doporučené předchozí školení

Doporučená následná školení