Certifikační zkouška OCUP 2 Foundation je výchozí úroveň pro testování znalostí UML. Jedná se o aktualizovanou zkoušku OCUP Fundamental. Školení, které má účastníky připravit k jejímu absolvování, probírá všechny požadované oblasti (požadavky jsou podrobněji rozepsány na stránkách OMG).

Online podoba rozděluje výklad do čtyř dopolední od 9:00 do 12:30 (po každých cca 60 minutách 15minutová přestávka):

 • Prvnídruhé dopoledne:
  • Proč modelujeme
  • Diagram tříd
  • Objektový diagram
  • Diagram balíků
  • Příklady
 • Třetí dopoledne:
  • Případy užití
  • Diagram aktivit
  • Příklady
 • Čtvrté dopoledne:
  • Sekvenční diagramy
  • Stavové automaty
  • Příklady

Do 30 kalendářních dnů po ukončení kurzu je možno zdarma využít hodinovou online konzultaci k tématu.

V ceně je dále kniha UML a OCUP 2 aneb Jak si certifikovat znalosti UML 2, úroveň Foundation a test UML (ten je v češtině, svou náplní cca ze 60 % odpovídá náročnosti certifikační zkoušky).

Předpoklady pro účastníky

 • Praktická znalost UML
 • Znalost objektově orientovaného návrhu či programování je přínosné, nikoliv však nutné.

Lektor

Vlastní certifikační zkouška

Školení lze objednat bez certifikační zkoušky (tedy jen přípravu), nebo včetně zajištění zkoušky – jednoho termínu. Zajištěním zkoušky je myšlen výběr certifikovaného střediska v ČR nebo SR dle preferencí objednavatele, domluva na datumu a času a posléze zajištění tohoto termínu. Objednavatel se musí chovat dle pravidel, které certifikační středisko vyžaduje.

Vypsané termíny

 • 1.-4. června 2020
  • Místo: online
  • Cena bez certifikační zkoušky: 15 490 Kč – Objednat
  • Cena se zajištěním certifikační zkoušky: 22 320 Kč – Objednat

Alternativy školení

Jestliže byste raději absolvovali klasické školení, máte jej samozřejmě k dispozici. Další možností je distanční varianta.

Doporučená předchozí školení

Doporučená následná školení