Datové modelování je nedílnou součástí dodávky změn. Požadavky téměř vždy vedou k potřebě data ukládat, přenášet či jinak s nimi pracovat. A je práce analytika, aby navrhl vhodné datové struktury. Takový návrh by pak měl být jednak platformově nezávislý např. z důvodu reference či správného chápání různými analytiky, jednak technologicky a platformově závislý, abychom specifikovali požadavky na vývoj.

Cílem školení je postihnout oba přístupy a ukázat, jak je vhodně propojit nejenom mezi sebou, ale i mezi dalšími modely. Účastníci se dozví potřebné množství teoretických základů a hned si je procvičí pomocí modelování na obou úrovních.

Obsah školení

 • Úvod
  • Základní pojmy a jejich chápání (model, modelování, data)
  • Rozdíly v přístupu k datovému modelování (PIM a PSM) – míry abstrakce
  • Použití modelovacího nástroje Sparx Enterprise Architect pro datové modelování
  • Postupy, tipy návody
  • Příklady
 • Část první: datové modelování nezávislé na platformě – konceptuální modelování (odpovídá na otázku CO)
  • Důležité pojmy: entita, relace
  • Modelování pomocí UML (základy diagramu tříd) a E-R diagramů
  • Násobnosti vazeb, možnosti omezování a další pravidla pro integritu dat
  • Práce s databázovými modely ve Sparx EA
  • Příklady
 • Část druhá: modelování technologií (odpovídá na otázku JAK)
  • Určování technologií pro různé vrstvy
  • Front-endy, back-endy, mezivrstvy
  • Význam platform
  • Technologické modely
  • Příklady
 • Část třetí: datové modelování pro relační databáze (odpovídá na otázku ČÍM)
  • Relační databáze
   • Databázové pojmy: tabulka, relace, primární a cizí klíče
   • Modelování: kardinalit, vazeb
   • Zajištění datové integrity
   • (De)normalizace modelu
   • Převod generalizace do relačního prostředí
   • Práce s databázovými modely ve Sparx EA
   • Indexy
   • Příklady
  • Ostatní možnosti

Předpoklady pro účastníky

 • Analytické myšlení
 • Základní zkušenost s vývojem SW
 • Vlastní počítač na školení s nainstalovaným Sparx EA (může být i 30denní trial verze) pro cvičení.
 • Přístup ke některé z SQL databází Oracle, MS SQL Server, MySQL nebo PostgreSQL (minimálně ODBC ovladač pro připojení ze Sparx EA, doporučen administrační/vývojový nástroj) – v případě potřeby můžeme poradit a pomoct.

Typičtí účastníci

 • Analytici (business i IT)
 • Pokročilí programátoři s ambicemi posunout se na analytickou úroveň
 • Solution architekti

Doba trvání školení

 • 2 dny

Lektor

Vypsané termíny

 • 26.-27. dubna 2023, Místo: Praha, cena 16 990 Kč, Objednat
 • 15.-16. listopadu 2023, Místo: Praha, cena 16 990 Kč, Objednat