Současná pandemie a s tím související vládní omezení se týkají i naší společnosti. Tato omezení respektujeme.

Veřejná prezenční školení jsou převedena na on-line podobu, se kterou jsme za poslední měsíce získali nejen mnoho zkušeností, ale i dobrých ohlasů od účastníků. Jediné školení, které nelze kvůli náplni a formě provést on-line, je UML v příkladech. To bude uskutečněno v příznivější dobu.

Jestliže budete potřebovat udělat školení přímo u vás, máme zkušenosti i s kombinovanou formou, kdy je část lidí na místě a část vzdáleně. Ve chvíli, kdy máte dostatečně velkou učebnu (např. pro 20 lidí) a na místě bude lidí pět, zbytek připojená on-line, dá se o kombinované formě uvažovat.

Neváhejte tedy a vyberte si z přehledu nabízených školení.

Prodej licencí Sparx EA a dalších nástrojů zůstává nedotčen, neboť probíhá přes náš e-shop.

Reakce na vládní omezení (podzim 2020)